Close mobile navigation

Política de privadesa

Política de Privadesa

Us donem la benvinguda a la web corporativa i us convidem a conèixer aquests termes abans que faciliti les vostres dades personals.

 

MENORS D’EDAT

En el cas de menors de catorze anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les dades personals.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no ens has de donar cap tipus de dades personals.

 

ALGUNS PRINCIPIS QUE HA DE CONÈIXER

Per a LOBATO ACADEMIA DE TENNIS és una prioritat el respecte i protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en aquesta web.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privadesa:

Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa us aconsellem com a usuari que la visiteu periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on se sol·licitin dades de caràcter personal.

 

REGULACIONS LEGALS A LES QUALS S’ACULL AQUEST WEB

LOBATO ACADEMIA DE TENNIS ha adecuado esta web a las exigencias de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

A efectes del previst al Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envieu a través dels formularis de la web rebran el tractament de dades d’“Usuaris de la web”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

 

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem a LOBATO ACADEMIA DE TENNIS procedeixen de:

 

QUINES SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LOBATO ACADEMIA DE TENNIS estem tractant dades personals que li pertoquen o no.

Els interessats tenen dret a:

Els interessats poden accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. LOBATO ACADEMIA DE TENNIS deixarà de tractar les dades, excepte per motius imperiosos legítims, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podeu sol·licitar la portabilitat d’aquestes dades. De la mateixa manera, podreu rebutjar que les vostres dades siguin tractades de forma automàtica per a la creació de perfils.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant lautoritat de control, en aquest cas, lAgència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Podreu exercitar els vostres drets per correu electrònic info@lobatoacademia.com.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web, per exemple, per posar-se en contacte amb nosaltres, està facilitant informació de caràcter personal de què és responsable LOBATO ACADEMIA DE TENNIS. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal, com ara l’adreça IP, el nom, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per LOBATO ACADEMIA DE TENNIS només com es descriu a la present Política de Privadesa.

A LOBATO ACADEMIA DE TENNIS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat següent:

Hi ha altres finalitats per les quals tractem les vostres dades personals:

LOBATO ACADEMIA DE TENNIS no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal a tercers, sense el consentiment previ, que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur. Tot i això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es farà amb els estàndards de seguretat més estrictes.

 

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment que se us demana expressament. A més, l’oferta prospectiva de productes i serveis es pot basar en l’execució d’un contracte signat per ambdues parts.

Per contactar amb nosaltres cal el consentiment d’aquesta Política de Privadesa.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció. També la contractació de productes i serveis serà segons els termes i condicions que constin a la política comercial.

 

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Per tant, podem garantir que les vostres dades no es conservaran més temps del necessari, sense perjudici de la conservació que resulti necessària per a la formulació, exercici o defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, LOBATO ACADEMIA DE TENNIS, comparteix dades amb diverses empreses sota les corresponents condicions de privadesa.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionades atenent al compliment dels drets que preservem a l’empresa.

Diferents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no la podran utilitzar per a altres fins. A més, han de tractar la informació personal de conformitat amb aquesta Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades. Entre aquests encarregats de tractament hi ha:

Allotjament Web (Hosting): Cyberneticos Hosting SL, amb domicili al Carrer Varadero 3 PL 1 Parc Industrial El Palmar El Port de Santa Maria Cadis, 11500 Cadis Espanya. Més informació a https://www.cyberneticos.com/. Cyberneticos Hosting SL, tracta les dades per tal de realitzar els seus serveis com a proveïdor de hosting a LOBATO ACADEMIA DE TENNIS.

Plataforma web: WordPress.org. Més informació a https://wordpress.org/. Tracta les dades per tal de realitzar els seus serveis de suport a LOBATO ACADEMIA DE TENNIS.

 

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

LOBATO ACADEMIA DE TENNIS es compromet en l’ús i el tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i utilitzar-les d’acord amb la finalitat, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

LOBATO ACADEMIA DE TENNIS no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remeti, exonerant LOBATO ACADEMIA DE TENNIS de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta a les diferents formes de contacte.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant-ne i consentint-ne el tractament per part de LOBATO ACADEMIA DE TENNIS en la forma i per als fins indicats en aquesta Política de Privadesa.

 

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

LOBATO ACADEMIA DE TENNIS es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la posada en pràctica.

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, LOBATO ACADEMIA DE TENNIS no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis de contacte, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre notícies dels nostres serveis i productes, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, LOBATO ACADEMIA DE TENNIS es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 08/02/2024