Close mobile navigation

Política de Cookies

Política de Cookies

La pàgina www.lobatoacademia.com web és responsabilitat de LOBATO ACADEMIA DE TENNIS (abreviatura LOBATO ACADEMIA , en endavant), i adreça de correu electrònic info@lobatoacademia.com.

Conseqüentment, a la utilització de cookies se li aplica la present “Política d’Ús de Cookies” que ha estat elaborada per tal que l’usuari quedi informat dels diferents usos que es duen a terme en aquests dispositius i pugui consentir-ne el tractament forma informada de conformitat amb el que preveu la legislació vigent.
 

INFORMACIÓ GENERAL PER AL CLIENT SOBRE COOKIES

Amb caràcter general us informem que les cookies són un missatge enviat pel servidor a l’ordinador de l’usuari consistent en arxius de text que s’emmagatzemen a la memòria de l’ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet , etc. Les cookies tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l’usuari entra en aquesta pàgina.

Les cookies no poden llegir dades del disc dur ni llegir els fitxers galeta creats per altres proveïdors. Els logs són uns fitxers emmagatzemats al servidor de LOBATO ACADEMIA que registren informació sobre la seva navegació i que tenen per finalitat analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i resoldre’ls en el menor termini possible, continuar oferint-los els serveis que sol·licita, conèixer millor les seves preferències i oferir altres serveis que puguin adequar-se als vostres gustos.

En cas que l’usuari revoqui el seu consentiment de la forma prevista en aquesta política o modifiqui les condicions d’accés a les cookies a través del seu navegador com s’exposarà a continuació, la pàgina web de LOBATO ACADEMIA comportarà la impossibilitat d’una navegació correcta i la impossibilitat d’adequar el nostre portal a les vostres necessitats específiques.

 

DESCRIPCIÓ DE TIPOLOGIES DE COOKIES HABITUALMENT UTILITZADES A INTERNET

A continuació, exposem una classificació de les cookies habitualment utilitzades atenent diferents tipologies en funció del seu responsable, el temps de permanència i la finalitat del seu ús:
 
De conformitat amb la informació que li ha estat facilitada, vostè com a usuari consenteix expressament l’ús de les cookies a què hem fet referència, amb les finalitats previstes per a cadascuna.
 

MODIFICACIÓ DE LA CONFIGURACIÓ

Si voleu canviar les seves preferències feu clic al botó blau flotant que trobareu al peu a la banda esquerra. Addicionalment, l’usuari podrà impedir la generació de Cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre programa navegador, per a això haureu d’accedir a les opcions de configuració de privadesa i seleccionar l’opció que us permet deshabilitar l’acceptació automàtica de cookies. Per a més informació trieu entre els vostres navegadors: Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft –https://support.microsoft.com/ca-help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies– o l’Ajuda del navegador.

Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla –https://support.mozilla.org/ca/kb/proteccion-de-rastreo-millorada-en-firefox-para-esc– o l’Ajuda del navegador.

Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Google –https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ca-419– o l’Ajuda del navegador.

Safari: Preferències -> Seguretat.

Per a més informació, podeu consultar el suport d’Apple –https://support.apple.com/es-es/HT201265– o l’Ajuda del navegador.